mette
Sundhedsplejerske
og Familiebehandler

Mette Skjødt
Friborgvej 9
3400 Hillerød

CVR-nr: 33094779

Tlf. 60 13 11 71


For kommuner

I 2011 fik familiehuset i den kommune, hvor jeg var ansat som sundhedsplejerske øje på, at de kunne bruge mig i opgaver, som lå på skæve tidspunkter, og som krævede særlige pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer.

Dette arbejde blev så interessant for mig, at jeg siden har varetaget opgaver for flere forskellige kommuner. I dag varetager jeg lige så ofte opgaver for kommuner som for private familier.

Jeg synes, det er fantastisk at arbejde med familier fra alle samfundslag og arbejder altid med afsæt i, at forældrene er eksperter i eget liv, og at det er i fællesskab og med afsæt i den mellemmenneskelige relation, at vi skal finde frem til den bedst mulige støtte til hver enkelt familie. Der findes ikke to familier med samme behov.

Jeg har erfaret, at jeg har nogle særlige kompetencer qua min baggrund som sundhedsplejerske, hvor jeg er kommet hos alle slags familier, både familier, for hvem forældreskabet kommer helt naturligt, og forældre, for hvem forældreskabet er forbundet med meget forskellige udfordringer. Jeg har erfaret, hvor godt børn kan komme gennem livet trods meget forskellige vilkår og har derfor særligt øje for inklusion.

Det er afgørende for mig, at familier ikke holdes i specielle tilbud længere tid end nødvendigt, og så snart zonen for nærmeste udvikling flyder ind i noget, der kan rummes i normalområdet, har jeg sans for at få familierne inkluderet og stabiliseret ind i normalområdet.

Teoretisk er mit fundament den neuroaffektive udviklingspsykologi, og jeg søger hele tiden at identificere zonen for nærmeste udvikling. Jeg anvender narrativ samtalepraksis, hvor det er muligt, og modtager regelmæssigt supervision med henblik på at kunne yde optimalt og konstant udvikle mig.

Jeg og min familie er godkendt til og har mulighed for at have en familie boende i en kortere eller længere periode med henblik på udredning og behandling. Jeg har erfaret, at dette åbner mulighed for en helt unik udvikling.

Alle tiders Familieliv tilbyder


  • Familiebehandling i familiers eget hjem og på alle tider af døgnet
  • Tvangsforebyggende foranstaltninger i familiers eget hjem
  • Forældreevnevurdering samt vurdering af forældrepotentiale i lejlighed, der er integreret i min private bolig
  • Parallelanbringelse - familiepleje og familiebehandling af forældre med barn under 1 år i lejlighed, der er integreret i min private bolig
  • Spædbarnssikring af akut truede spædbørn, indtil varig plejefamilie er fundet.
  • Forældrevejledning og coaching i forbindelse med hjemgivelse af tidligere anbragte børn.

Ovenstående er blot eksempler, læs evt. mere under menupunkterne øverst til venstre. Ring gerne og hør nærmere.

Siden er sidst revideret den 23. juni 2014